Hidroizolatie pensulabila cimentoasa de tip Radmyx Ready Made

DESCRIERE

Materialul de Hidroizolatie Cimentoasa de tip Radmyx Readymade reprezintă un sistem complet de impermeabilizare pentru structurile subterane cum ar fi fundaţiile şi structurile de reţinere a apei.

Prin procesul de osmoză, substanţele chimice active din material reacţionează cu produsele de hidratare a cimentului pentru a crea o barieră continuă de cristale insolubile în adâncimea structurii de capilarităţi a betonului. Aceste cristale blochează trecerea apei, permiţând în acelaşi timp trecerea aerului şi a vaporilor de apă, astfel structura de beton putând “respira”.

Materialul este la fel de eficient împotriva presiunii pozitive sau negative a apei şi poate fi utilizat ca un aditiv sau aplicat pe suprafaţă ca o pastă pe partea sa internă sau externă.

Materialul de Hidroizolatie Cimentoasa  de tip Radmyx Readymade
 este un mortar uscat, gata de preparare, pe bază de lianţi hidraulici, agregate şi aditivi.
Se utilizează pentru impermeabilizarea de suprafaţă si în profunzime a betonului, a pereţilor exteriori si interiori , subsolurilor, galeriilor, rezervoarelor de apă potabilă, piscine, canale de irigaţii, stăvilare, tunele etc.

Aplicat în stare de pastă pe toate suporturile re­co­mandate (ex: beton, zidărie, prefabricate etc) Materialul de Hidroizolatie Cimentoasa  de tip Radmyx Readymade constituie după uscare un  înveliş etanş, perfect aderent şi coeziv cu stratul suport.

Materialul de Hidroizolatie Cimentoasa  de tip Radmyx Readymade reuneşte două principii de acţionare:

 • Cristalizarea în profunzime

Substanţa activă din material se infil­trea­ză cu ajutorul umidităţii în straturile adi­a­cen­te ale suportului, reacţionând cu sărurile libere pe bază de calciu din beton. Se creează astfel noi săruri insolubile, ob­tu­rân­du-se perfect căile capilare.

 • Impermeabilizarea de suprafaţă

Tencuiala hidrofugă care obturează per­fect porii zidăriei, realizând un ecran etanş. Etan­şe­it­atea nu mai este doar un efect de su­pra­faţă, ci o modificare de struc­tură a su­por­tului.

Materialul rezistă la o contrapresiune mai mare decât 5 bari (50 metri înălţime a apei), cât şi la ape bogate în sulfaţi de calciu sau cloruri.

Avantaje

 • Stratul este etanş dar microporos – permite schimburile higrometrice, evitând acumularea de vapori de apă în spatele tencuielii (ceea ce ar fi putut aduce prejudicii durabilităţii acesteia).
 • Pentru aplicaţiile interioare, în special la subsoluri, rezistă la presiunea hidrostatică din apa freatică.
 • Rezistă efectelor corozive ale apei sărate şi poluării atmosferice.
 • Formează o unitate inseparabilă din punct de vedere structural cu baza, întrucât umple şi astupă toţi porii.
 • Nu are efect toxic asupra apei potabile.
 • Odată întărit, se poate vopsi peste el (ex. vopsea epoxidică ca strat final de etanşare) sau poate fi acoperit cu plăci ceramice.
 • Este uşor de aplicat iar costurile de întreţinere sunt practic inexistente.

Pregătirea suporturilor

O atenţie specială trebuie acordată pregătirii suporturilor, de această etapă depinzând reuşita unei lucrări.

 • Suprafaţa care urmează să fie acoperită trebuie să fie întărită şi curată, fără urme de vopsea, var, praf, mucegai, particule nefixate, ulei, grăsimi, etc. (spălare la presiune mare, cu apă şi nisip, dacă este necesar).
 • De asemenea, se îndepărtează betonul deteriorat şi se repară dacă este necesar. Armătura de “suprafaţă“ trebuie scoasă şi înlăturată. Crăpăturile şi fisurile trebuie umplute cu mortar de reparaţii dacă nu prezintă penetrare cu apă, sau cu mortar cu priză rapidă dacă există penetrare.

În cazul fundaţiilor, la suprafaţa temeliilor se constată frecvent apariţia de picături de lapte de var, cu o întindere de câţiva mm până la 2 – 3 cm. Este neapărat necesară eliminarea lor, fie prin spălare la presiune foarte mare (900 bar), fie prin sablare (curatare cu nisip cu presiune).

Prepararea produsului

 • Materialul de Hidroizolatie Cimentoasa de tip Radmyx Readymade se amestecă cu apă curată în cantitate de 5,5 l apă la un sac de 20 kg pentru a produce Slurry si cu 4 l de apă pentru a produce Mortar.
 • Într-o găleată cu apă, suficient de mare, se pune o cantitate suficientă de Radmyx Readymade ce poa­te fi uti­li­za­tă timp de 20 minute.
 • Se adaugă apă peste Materialul Cimentos, NU Materialul Cimentos peste apă. Se amestecă fie cu o mistrie, fie cu ajutorul unui mixer electric la viteza mică.
 • Se lasă să stea câteva minute.
 • Produsul, de consistenţa unei creme, trebuie să fie omogen, nu grunjos.

 Aplicare

 • Se umezeşte suprafaţa înaintea aplicării.
 • Mortarul se aplică în două straturi. Straturile se aplică în unghi drept, al doilea strat cât timp primul este întărit, dar încă proaspăt – de obicei la 3-4 ore după aplicarea primului strat (funcţie de temperatură).
 • Se aplică prin pensulare sau pulverizare pe substratul umezit.
 • Dacă al doilea strat se aplică în ziua următoare, îna­inte de aplicarea celui de-al doilea strat se ume­zeş­te cu apă.
 • Se aplică primul strat cu pensula, lucrându-se foarte atent pentru a acoperi porii şi lipiturile. Consum: 1 kg /m²/strat
 • După întărirea primului strat se aplică un al doilea strat fie cu bidineaua, fie cu gletiera. Consum: pana la 2 kg /m²
 • Materialul Cimentos de Hidroizolatie aplicat va fi pulverizat cu un spray fin de apă,pentru a sprijini întărirea şi pă­trun­de­rea sa.
 • Ca aditiv in beton poate fi dozat 5-7 kg/mc.

Condiţii de aplicare

 • A nu se lucra pe suport îngheţat sau dacă este posibil să îngheţe în următoarele 24 de ore.
 • Temperatura minimă de aplicare: +5ºC.
 • A nu se lucra în plin soare sau pe vânt puternic.
 • A nu se aplica pe suprafeţe exterioare dacă sunt condiţii de ploaie în următoarele 4-6 ore de la aplicare.
 • Pe timp călduros, dacă procesul de uscare este prea rapid, se reumezeşte suportul şi tencuiala în timpul aplicării. A se reumezi, între straturi, stratul precedent.
 • Se protejează tencuiala de soare si de inundarea cu apă timp de 4 zile.
 • Se curata sculele si echipamentele imediat dupa folosire. Se re­co­mandă folosirea de containere de plastic sau de cauciuc.
 • Impermeabilizarea cu Materialul de Hidroizolatie Cimentoasa de tip Radmyx Readymade nu este potrivită pentru decorări ulterioare decât dacă mai întâi se aplică o tencuială cu nisip/ciment.

Depozitare

Se livrează în saci de 20 kg. Fiind un material higroscopic, se depozitează în locuri uscate, ferite de intemperii.