Mortar impermeabil pentru scafe Xypex Modified

FIŞA TEHNICĂ

DESCRIEREA PRODUSULUI

 

XYPEX MODIFIED  este un tratament chimic pentru impermeabilizarea şi/sau protecţia anticorozivă a betonului şi a oţelului beton aplicabil ca strat unic în cazul hidroizolaţiilor de construcţii civile şi/sau industriale şi ca al II-lea strat în cazul impermeabilizării betoanelor la structuri destinate retenţiei de lichide cu posibilitate de agresiune chimică.

 

XYPEX MODIFIED este un produs cimentos de culoare gri, preparat dintr-un amestec de ciment Portland cu fineţe mare de măcinare şi conţinut limitat de aluminat de calciu, silice tratată şi un pachet de reactivi chimici care stau la baza reacţiilor de formare a cristalelor în masa betonului. Acest amestec intră în reacţie cu produşii rezultaţi în urma hidratării cimentului din betonul suport ce urmează a fi impermeabilizat, în prezenţa apei ca mediu de reacţie  generând formaţiuni cristaline dentritice filiforme de tip C-S-H în porii tubaţiile şi capilarele care formează permeabilitatea betonului.

XYPEX MODIFIED este proiectat special pentru aplicaţii de impermeabilizare a betonului vechi sau nou . Datorită catalizatorului de reacţie, pachetul de reactivi este “împins “în porii suportului prin procese fizico – chimice asigurând un randament maxim al reacţiilor de cristalizare.

 

ATENŢIE ! Un beton nevibrat cu goluri în masa sa va consuma inutil reactivii materialului conducând la o scădere a gradului de impermeabilitate finală al acestuia.

 

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE

 

PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR

Suprafeţele de beton ce urmează a fi tratate trebuie să fie curate şi lipsite de lapte de ciment, vopsea, grăsimi sau orice altă substanţă străină betonului. Suprafeţele de beton trebuie să aibă sistemul capilar deschis, astfel încât să asigure aderenţa  şi penetrarea reactivilor tratamentului XYPEX. Dacă suprafeţele sunt lise, acestea trebuie fie amorsate cu soluţie de acid clorhidric, fie sablate uscat sau umed, fie expuse la jet de apă de mare presiune.

Defectele structurale cum sunt : fisurile, rosturile de construcţie defecte, segregările, se pregătesc în primul rând prin  spargerea zonelor respective până la betonul sănătos, şi se repară în conformitate cu prevederile Manualului de Reparaţii  XYPEX.

Suprafeţele de tratat orizontale noi trebuie să fie rugoase doar drişcuite sumar sau tratate cu mătura. Laptele de ciment întărit trebuie îndepărtat prin decapare cu acid clorhidric diluat, sablare sau spălare cu jet hidraulic de mare presiune.

 

CONDIŢIILE METEO NECESARE

xypex trebuie aplicat şi post-tratat la temperaturi superioare +7o C. Vara trebuie prevenita expunerea tratamentului la soare şi, în general, se previne uscarea rapidă a tratamentului proaspăt aplicat. Dacă zona de tratat saturată se usucă înainte de aplicarea tratamentului, aceasta trebuie  pre-umezită.   XYPEX nu poate fi aplicat în  timp ce plouă. Tratamentul nu poate fi expus la îngheţ nici în perioada de aplicare nici în perioada de post-tratament.

 

CondiŢiile NECESARE BETONULUI DE TRATAT

Xypex se poate aplica pe betonul nou ce are minim 20 ore de la turnare, sau pe beton vechi. Perioada între 20 şi 72 ore de la turnare este optimă pentru aplicarea tratamentului pe beton nou, deoarece betonul este încă “verde” şi necesită puţină pre-udare (Xypex are nevoie de umiditate pentru dezvoltarea cristalelor). Asta nu înseamnă că Xypex se aplică doar pe beton nou.   Indiferent că betonul are vârsta de 50 ore sau 50 de ani, important e ca acesta să fie saturat cu apă. Apa în exces trebuie îndepărtată înainte de aplicarea mortarelor Xypex.

 

METODE DE APLICARE

Xypex se poate aplica cu o bidinea cu părul rigid, cu o perie rigidă cu coadă, sau cu echipament de pulverizare. Acest poate fi o pompă de mortar obişnuită, sau echipament mai sofisticat.

Xypex nu se poate aplica cu drişca, ruloul, pensula sau pistolul de vopsit.

 

PREPARAREA MORTARULUI

Xypex trebuie dozat la volum  şi preparat cu apă curată, fără săruri sau alte materii. Cantităţile trebuie preparate  astfel încât să poată fi aplicate în maxim 20 de minute de la preparare. Mortarul are tendinţa de rigidizare; el se fluidifică prin re-agitare; nu trebuie adăugată apă.

 

PREPARAREA MORTARULUI pentru aplicarea CU PENSULA

Pulberea se măsoară şi se pune în vasul de amestec. Se  adaugă apa, amestecând cu mâna, mistria sau cu o elice montată la o bormaşina (maximum 250 rpm).

Dozajul se va face în următoarele proporţii:

 

Consum specific de  materiale XYPEX                       Dozaj   (la volum)

0,7 kg/mp                                                                  5 pulbere/3,5 apa

0,85 kg/mp                                                                  5 pulbere/3 apa

1,0   kg/mp                                                                  3 pulbere/1 apa

 

 

PREPARAREA MORTARULUI pentru aplicarea CU  ECHIPAMENT CU AER COMPRIMAT.

Prepararea se face la fel ca pentru aplicarea cu peria, însă amestecul trebuie să fie mai subţire. Dozajul de mai jos este doar orientativ. în funcţie de echipamentul folosit şi de presiunea de lucru, se va adopta dozajul optim.

 

Consum specific de  materiale XYPEX                      Dozaj(la volum)

0,85 kg/mp                                                                  5 pulbere/3 apa.

 

Echipamentul cu aer comprimat asigură productivităţi sporite până la 250 mp/ora.

Trebuiesc luate însă măsurile de prevenire a blocării duzelor, prin trecerea mortarului printr-o sită potrivită.

 

PRESCRIPTII COMUNE PRIVIND APLICAREA TRATAMENTULUI XYPEX

Stratul de mortar XYPEX trebuie să aibă o grosime de MAX. 0,8  mm. Stratul mai gros este dificil de post tratat, în special pe vreme caldă.

În cazul în care se cere un al doilea strat de produs XYPEX ( aplicarea de XYPEX MODIFIED peste stratul de XYPEX CONCENTRATE), acesta trebuie aplicat cât primul este încă “verde”, dar şi-a realizat priza iniţiala, adică 1-2 ore.

La aplicaţii pe suprafeţe orizontale, trebuie avută o grijă deosebită pentru acoperirea uniformă a acestora cu mortarul Xypex. Acest lucru se poate realiza prin trecerea unei perii mari şi grele peste suprafaţa tratată cu mortar Xypex. Peria se trage pe fâşii lungi, astfel se previne aglomerarea de material în cavităţi şi îndepărtarea materialului în exces depus în unele zone. 

 

TRATAMENTUL POST APLICATIV.

Tratamentul post-aplicativ va începe imediat după  ce mortarele  Xypex s-au întărit suficient  să nu poată fi spălate de o stropire uşoară cu apă. Suprafeţele tratate se vor stropi cu un jet subţire de apă de 2 – 3 ori pe zi timp de doua zile, sau se vor acoperi cu o prelată udă, aceiaşi perioadă. în zone foarte calde, poate apare necesară stropirea de mai multe ori pe zi. Suprafeţele tratate ce se vor proteja cu folii au nevoie de un spaţiu de circulaţie a aerului între zonele tratate şi  materialele de protecţie. La piscine, rezervoare de apă, şi alte structuri de stocare, tratamentul post aplicativ se execută timp de 3 zile de două-trei ori pe zi, după care se continuă cu o stropire pe zi  timp de 12 zile înainte de punerea sub sarcina a structurilor.

La structurile de stocare a fluidelor cu temperaturi ridicate şi /sau foarte corozive, se udă tratamentul timp de trei zile de trei ori pe zi, apoi se continuă ca mai sus 18 zile.

în cazul spaţiilor închise, fără ventilaţie naturală, poate apare nevoia de ventilaţie forţată.

Suprafeţele tratate se vor proteja de fenomene adverse precum: vânt, soare puternic, ploaie, temperaturi sub 5o C timp de 72 ore după aplicare. în cazul folosirii foliilor de protecţie, acestea se ridică din timp în timp pentru a permite tratamentului să respire.

în locul post-tratamentului prin stropire cu apă, se poate folosi produsul Xypex Gamma Cure. Acesta se aplică cu vermorelul după diluţia în proporţiile prescrise.

Nu se aplică mai mult Gamma Cure decât este specificat. Pentru radiere sau planşee supuse la uzură, se recomandă post tratament cu apă sau o combinaţie apă/ Gamma Cure.

 

VOPSIREA, APLICAREA DE RASINI SAU ALTE PELICULE  PESTE TRATAMENTUL XYPEX

Tratamentul Xypex are nevoie de 21 de zile de post-tratament şi perioadă de maturare pentru generarea de cristale; numai după aceea se poate acoperi cu un alt material. înainte de vopsire, etc. se recomandă decaparea suprafeţei tratate cu soluţie de acid clorhidric, după  care suprafaţa decapată se  clăteşte cu apa din abundenţă.

 

APLICAREA DE TENCUIELI, DIVERSE ALTE ACOPERIRI

Aceste lucrări se executa după priza completă a tratamentului Xypex, dar când acesta este încă “verde” (între 8 şi 72 ore). Deoarece Xypex umple porii betonului cu cristale, caracteristicile de sucţiune ale suprafeţei de beton se reduc semnificativ, de aceea acoperirile trebuiesc făcute înaintea cristalizării. Se recomandă folosirea unor aditivi speciali  în mortare (de exemplu latex stiren-butadienic).

 

ATENŢIE !

Produsele Xypex sunt puternic alcaline. Protejaţi mîinile cu mănuşi de cauciuc.

Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. în caz contrar, clătiţi cu apă în abundenţă.