Hidroizolatie cimentoasa Xypex Concentrate

CONCENTRATE TM

DESCRIEREA PRODUSULUI

XYPEX CONCENTRATE este un tratament chimic pentru impermeabilizarea şi/sau protecţia anticorozivă a betonului şi a oţelului beton.

XYPEX CONCENTRATE este un produs cimentos de culoare gri sau albă, preparat dintr-un amestec de ciment Portland cu fineţe mare de măcinare şi conţinut limitat de aluminat de calciu, silice tratată şi un pachet de reactivi chimici care stau la baza reacţiilor de formare a cristalelor în masa betonului. Acest amestec intră în reacţie cu produşii rezultaţi în urma hidratării cimentului din betonul suport ce urmează a fi impermeabilizat, în prezenţa apei ca mediu de reacţie generând formaţiuni cristaline dentritice filiforme în porii tubaţiile şi capilarele care formează permeabilitatea betonului.

XYPEX CONCENTRATE este proiectat special pentru aplicaţii de impermeabilizare a betonului vechi sau nou. Datorită catalizatorului de reacţie, pachetul de reactivi este “împins “în porii suportului prin procese fizico – chimice asigurând un randament maxim al reacţiilor de cristalizare.

ATENŢIE ! Un beton nevibrat cu goluri mari în masa sa va consuma inutil reactivii materialului conducând la o scădere a gradului de impermeabilitate finală al acestuia.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

PREGATIREA SUPRAFETELOR

Suprafeţele de beton ce urmează a fi tratate trebuie să fie curate si lipsite de lapte de ciment, vopsea, grăsimi sau orice altă substanţă străină betonului. Suprafeţele de beton trebuie să aibă sistemul capilar deschis, astfel încât să asigure aderenţa tratamentului XYPEX. Dacă suprafeţele sunt lise, acestea trebuie fie amorsate cu soluţie de acid clorhidric, fie sablate uscat sau umed, fie expuse la jet de apă de mare presiune.

Defectele structurale cum sunt : fisurile, rosturile de construcţie defecte, segregările, se pregătesc în primul rând prin spargerea zonelor respective până la betonul sănătos, şi se repară în conformitate cu prevederile Procedurilor de executie XYPEX.

Suprafeţele de tratat orizontale noi trebuie să fie rugoase doar drişcuite sumar sau tratate cu mătura. Laptele de ciment întărit trebuie îndepărtat prin decapare cu acid clorhidric diluat, sablare sau spălare cu jet hidraulic de mare presiune.

Pentru aplicaţiile DRY – SHAKE suprafaţa nu necesită pregătire ( vezi Procedura Tehnică de Execuţie ). În acest caz consumul este de 1 Kg/mp.

CONDIŢIILE METEO NECESARE

xypex trebuie aplicat şi post-tratat la temperaturi superioare +7o C. Vara trebuie prevenită expunerea tratamentului la soare şi, în general, se previne uscarea rapidă a tratamentului proaspăt aplicat. Dacă zona de tratat saturată se usucă înainte de aplicarea tratamentului, aceasta trebuie neapărat preumezită. XYPEX nu poate fi aplicat în timp ce plouă.

CondiŢiile NECESARE BETONULUI DE TRATAT

Xypex se poate aplica pe betonul nou ce are minim 20 ore de la turnare, sau pe beton vechi. Perioada între 20 şi 72 ore de la turnare este optimă pentru aplicarea tratamentului pe beton nou, deoarece betonul este încă “verde” şi necesită puţină preudare (Xypex are nevoie de umiditate pentru dezvoltarea cristalelor). Asta nu înseamnă că Xypex se aplică doar pe beton nou.

Indiferent că betonul are vârsta de 50 ore sau 50 de ani, important e ca acesta sa fie saturat cu apă. Apa în exces (băltirile) de pe suprafaţa acestuia trebuie îndepărtată înainte de aplicarea mortarelor Xypex.

METODE DE APLICARE

Xypex se poate aplica cu o bidinea cu părul rigid, cu o perie rigidă cu coadă, sau cu echipament de pulverizare. Acesta poate fi o pompă de mortar obişnuită, sau alt sistem de pulverizare. Xypex Concentrate poate fi aplicat şi prin metoda dry-shake conform Procedură X14. Xypex nu se poate aplica cu drişca, ruloul, pensula sau pistolul de vopsit.

PREPARAREA MORTARULUI – APLICAŢII PRIN PENSULARE SAU PULVERIZARE

Xypex trebuie dozat la volum şi preparat cu apă curată, fără săruri sau alte materii. Cantităţile trebuie preparate astfel încât să poată fi aplicate în maxim 20 de minute de la preparare. Mortarul are tendinţa de rigidizare; el se fluidifică prin reagitare; nu trebuie adăugată apă.

PREPARAREA MORTARULUI pentru aplicarea CU PENSULA

Pulberea se măsoară şi se pune în vasul de amestec. Se adaugă apa, amestecând cu mâna, mistria sau cu o elice montată la o bormaşina (maximum 250 rpm).

Dozajul se va face în următoarele proporţii:

Consum specific de materiale XYPEX Dozaj (la volum)

0,85 kg/mp 5 pulbere/3 apa

1,0 kg/mp 3 pulbere/1 apa

Cel mai bun dozaj este cel de 5 pulbere/3 apa

PREPARAREA MORTARULUI pentru aplicarea CU ECHIPAMENT CU AER COMPRIMAT.

Prepararea se face la fel ca pentru aplicarea cu peria, însă amestecul trebuie să fie mai subţire. Dozajul de mai jos este doar orientativ. în funcţie de echipamentul folosit şi de presiunea de lucru, se va adopta dozajul optim.

Consum specific de materiale XYPEX Dozaj(la volum)

0,85 kg/mp 5 pulbere/3 apa.

Echipamentul cu aer comprimat asigură productivităţi sporite-până la 250 mp/ora.

Trebuiesc luate însă măsurile de prevenire a blocării duzelor, prin trecerea mortarului printr-o sită potrivită.

PREPARAREA DRY-PAC

Amestecul DRY-PAC se prepară prin amestecarea cu mistria a: 1 parte apă şi 6 părţi pulbere XYPEX CONCENTRATE timp de 10-15 secunde. în amestec trebuie să fie prezente cocoloaşe de Xypex CONCENTRATE neamestecate cu apa.

Se prepară cantităţi ce se pot aplica în următoarele 15 minute.

PRESCRIPTII COMUNE PRIVIND APLICAREA TRATAMENTULUI XYPEX

Stratul de mortar XYPEX trebuie să aibă o grosime de maxim 1,25 mm. stratul mai gros este dificil de post tratat, în special pe vreme caldă.

În cazul în care se cere un al doilea strat de produs XYPEX, acesta trebuie aplicat cât primul este încă “verde”, dar şi-a realizat priza iniţiala, adică 1-2 ore.

La aplicaţii pe suprafeţe orizontale, trebuie avută o grijă deosebită pentru acoperirea uniformă a acestora cu mortarul Xypex. Acest lucru se poate realiza prin trecerea unei perii mari şi grele peste suprafaţa tratată cu mortar Xypex. Peria se trage pe fâşii lungi, astfel se previne aglomerarea de material în cavităţi şi îndepărtarea materialului în exces depus în unele zone. Pentru aplicaţiile tip „sandwich” după aplicarea stratului de XYPEX CONCENTRATE următoarea turnare de beton, şapă sau aplicarea unei tencuieli fără var trebuie executată în maxim 72 ore după tratament. Astfel cristalizarea are loc şi în stratul suport şi în cel aplicat proaspăt.

TRATAMENTUL POST APLICATIV.

Tratamentul post-aplicativ va începe imediat după ce mortarele Xypex s-au întărit suficient să nu poată fi spălate de un jet uşor de apă. Suprafeţele tratate se vor stropi cu un jet subţire de apă de trei ori pe zi timp de trei zile, sau se vor acoperi cu o prelată udă aceiaşi perioadă. în zone foarte calde, poate apare necesară stropirea de mai multe ori pe zi. Suprafeţele tratate ce se vor proteja cu folii au nevoie de un spaţiu de circulaţie a aerului între zonele tratate şi materialele de protecţie. La piscine, rezervoare de apă, şi alte structuri de stocare, tratamentul post aplicativ se execută timp de 3 zile, după care se continuă cu o stropire pe zi timp de 12 zile înainte de punerea sub sarcina a structurilor.

La structurile de stocare a fluidelor cu temperaturi ridicate şi /sau foarte corozive, se udă tratamentul timp de trei zile de trei ori pe zi, apoi se execută aceleaşi operaţii ca mai sus timp de 18 zile.

în cazul spaţiilor închise, fără ventilaţie naturală, poate apare nevoia de ventilaţie forţată.

Suprafeţele tratate se vor proteja de fenomene adverse precum: vânt, soare puternic, ploaie, temperaturi sub + 5o C timp de 48 ore după aplicare. în cazul folosirii foliilor de protecţie, acestea se ridică din timp în timp pentru a permite tratamentului să respire.

Aplicat în condiţiile specificate în Fişa Tehnică şi dacă betonul este saturat cu apă cristalizarea poate asigura o grosime de cca 30 cm de beton impermeabil.

Dacă betonul este uscat reactivi ce penetrează în pori ca urmare a post – tratamentului rămân activi doi ani de la data aplicării, perioadă în care dacă apare apa procesul de cristalizare se reia.

UMPLUTURI ÎN SPATELE ZONELOR TRATATE

Umplerea golurilor în spatele zonelor tratate cu XYPEX poate începe la 36 de ore după aplicarea acestuia. în cazul în care umplerea se realizează mai târziu, materialul de umplutură trebuie să aibă umiditate în exces, astfel încât să nu o absoarbă pe cea a tratamentului Xypex.

VOPSIREA, APLICAREA DE RĂŞINI SAU ALTE PELICULE PESTE TRATAMENTUL XYPEX

Tratamentul Xypex are nevoie de 21 de zile de post-tratament şi perioadă de maturare pentru generarea de cristale; numai după aceea se poate acoperi cu un alt material. înainte de vopsire, etc. se recomandă decaparea suprafeţei tratate cu soluţie de acid clorhidric, după care suprafaţa decapată se clăteşte cu apa din abundenţă.

APLICAREA DE TENCUIELI, DIVERSE ALTE ACOPERIRI

Aceste lucrări se executa după priza completă a tratamentului Xypex, dar când acesta este încă “verde” (între 8 şi 72 ore). Deoarece Xypex umple porii betonului cu cristale, caracteristicile de sucţiune ale suprafeţei de beton se reduc semnificativ, de aceea acoperirile trebuiesc făcute înaintea cristalizării. Se recomandă folosirea unor aditivi speciali în mortare (de exemplu latex stiren-butadienic) în cazul aplicării la distanţă mare în timp de la data executării tratamentului cu XYPEX.

Xypex CONCENTRATE se livrează în cutii metalice de 25 kg.

Produsele trebuie păstrate la temperatură minimă de 70C.

Durata de păstrare este de un an în cazul asigurării condiţiei de mai sus.

ATENŢIE !

Produsele Xypex sunt puternic alcaline. Protejaţi mâinile cu mănuşi de cauciuc.

Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. În caz contrar, clătiţi cu apă în abundenţă.